UNTUK PENJAGA WARGA EMAS UNTUK WARGA EMAS & KELUARGA
Kursus Penjagaan Warga Emas - Sesi September

Program pertama yang dijalankan di bawah Santunan Kasih, tajaan PASAK dengan kerjasama UniKL RCMP dan Sunshine Qualicare Sdn. Bhd.

Kursus Penjagaan Warga Emas - Sesi Oktober

Program kedua juga telah dijalankan di UniKL RCMP dengan kerjasana Sunshine Qualicare Sdn. Bhd. dengan tajaan PASAK.

Santunan Kasih Perak tingkat kualiti warga emas

22 September 2023 - Sinar Harian, oleh Saifullah Ahmad

Santunan Kasih fokus penjagaan Professional Warga Emas

30 September 2023 - Berita Wilayah, oleh Saiful Airy

Startegic Partnerships